Maksa tilaus: Yritysraportti Medium, Sähköhuolto J

Raportti: Yritysraportti Medium
Yritys: Sähköhuolto J
Yrityksen tunnus: 22801044
Raportin hinta: 18,60 € (sis. alv 24,0 %)

Käyttöehdot

1. Sopimusehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Bisnode Finland Oy:n (Julkaisija) tuottamissa ja julkaisemissa palveluissa, joita henkilö- tai yritysasiakas (Asiakas) käyttää. Tai kun Asiakas hankkii Julkaisijan muita tuotteita (Tuote). Näitä kutsutaan jäljempänä palveluksi (Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin ja muihin Palveluja koskeviin sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Julkaisija voi nauhoittaa mahdolliset myynti- ja asiakaspalvelupuhelut sopimuksen syntymisen todentamiseksi sekä asiakaspalvelun parantamiseksi.

3. Julkaisijan vastuut ja korvausvelvollisuus

Jos Asiakas havaitsee virheen tai puutteen Palvelussa on Asiakkaan ilmoitettava tästä Julkaisijalle kohtuullisessa ajassa. Julkaisijan on korjattava havaitut virheet tai puutteet mahdollisimman pian. Julkaisijan korvausvelvollisuus Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina Asiakkaan palvelusta maksamaan arvoon.

Julkaisija ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten voiton tai tulon menetyksistä, muusta elinkeinonharjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista. Mikäli Palvelua ei voida tarjota tuotannollisista tai toiminnallisista syistä, tai Asiakkaan puolella olevasta syystä, ei Julkaisija ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Julkaisijalla on oikeus ottaa Palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Julkaisija ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

4. Hinnat

Palveluiden hinnat on ilmoitettu tilauslomakkeessa.

5. Maksut Visa-, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla

Mikäli asiakas haluaa maksaa Visa-, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla, Julkaisija toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana, ja lisäksi toimittaa tuotteet asiakkaalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj. Paytrail Oyj toimii Visa-, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä, ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0600 41005 (20 snt/min)

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Julkaisijalle. Asiakkaan kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

6. Immateriaalioikeudet

Julkaisijalla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet julkaisemiinsa Palveluihin ja niiden osiin. Julkaisijalla on tekijänoikeus Asiakkaalle toimittamaansa Aineistoon, eikä Asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman Julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta.

7. Sopimuksen siirto

Julkaisijalla on oikeus siirtää Asiakkaan ja Julkaisijan välinen sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta.

8. Riitojen ratkaisu

Tilauksesta, Palvelusta, Aineistosta tai niihin liittyvästä seikasta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin.

9. Ehtojen voimassaolo

Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 1.9.2013 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa yleisiä sopimusehtoja, Palveluiden hintoja ja maksuperusteita.

×